Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Huskvarna C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Huskvarna C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Huskvarna C 1586 17,3% 20,3% 18,3% 44,0% 5,7% 44,7% 55,3% 0,1% 2,0%
Summa 1586 17,3% 20,3% 18,3% 44,0% 5,7% 44,7% 55,3% 0,1% 2,0%

http://www.val.se