Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Huskvarna Station

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Huskvarna Station

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Huskvarna Station 1239 21,5% 30,7% 20,3% 27,6% 7,9% 49,2% 50,8% 0,2% 1,0%
Summa 1239 21,5% 30,7% 20,3% 27,6% 7,9% 49,2% 50,8% 0,2% 1,0%

http://www.val.se