Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hakarpsvägen nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hakarpsvägen nedre

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hakarpsvägen nedre 1144 18,8% 35,1% 26,1% 19,9% 9,5% 49,3% 50,7% 0,3% 1,4%
Summa 1144 18,8% 35,1% 26,1% 19,9% 9,5% 49,3% 50,7% 0,3% 1,4%

http://www.val.se