Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Stensholm m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stensholm m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stensholm m fl 1225 15,2% 37,2% 25,1% 22,4% 6,4% 51,4% 48,6% 0,1% 1,1%
Summa 1225 15,2% 37,2% 25,1% 22,4% 6,4% 51,4% 48,6% 0,1% 1,1%

http://www.val.se