Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Egnahem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Egnahem

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Egnahem 1303 12,7% 37,7% 27,9% 21,6% 6,5% 50,4% 49,6% 0,5% 1,8%
Summa 1303 12,7% 37,7% 27,9% 21,6% 6,5% 50,4% 49,6% 0,5% 1,8%

http://www.val.se