Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gränna S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gränna S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gränna S 1779 13,5% 23,6% 25,7% 37,2% 5,6% 50,4% 49,6% 0,4% 2,2%
Summa 1779 13,5% 23,6% 25,7% 37,2% 5,6% 50,4% 49,6% 0,4% 2,2%

http://www.val.se