Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gränna N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gränna N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gränna N 1532 14,8% 23,6% 24,2% 37,5% 6,9% 46,7% 53,3% 0,8% 2,0%
Summa 1532 14,8% 23,6% 24,2% 37,5% 6,9% 46,7% 53,3% 0,8% 2,0%

http://www.val.se