Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hovslätt S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hovslätt S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hovslätt S 1727 17,5% 37,3% 21,8% 23,3% 7,4% 49,7% 50,3% 0,2% 1,0%
Summa 1727 17,5% 37,3% 21,8% 23,3% 7,4% 49,7% 50,3% 0,2% 1,0%

http://www.val.se