Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Skärstad-Svarttorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skärstad-Svarttorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärstad-Svarttorp 1966 14,8% 35,8% 22,9% 26,5% 6,0% 51,0% 49,0% 0,2% 0,7%
Summa 1966 14,8% 35,8% 22,9% 26,5% 6,0% 51,0% 49,0% 0,2% 0,7%

http://www.val.se