Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ölmstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ölmstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ölmstad 1139 16,5% 34,7% 25,1% 23,7% 6,8% 50,5% 49,5% 0,2% 1,5%
Summa 1139 16,5% 34,7% 25,1% 23,7% 6,8% 50,5% 49,5% 0,2% 1,5%

http://www.val.se