Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lekeryd-Järsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lekeryd-Järsnäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lekeryd-Järsnäs 1822 15,4% 31,8% 26,7% 26,1% 6,1% 51,2% 48,8% 0,3% 0,8%
Summa 1822 15,4% 31,8% 26,7% 26,1% 6,1% 51,2% 48,8% 0,3% 0,8%

http://www.val.se