Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tenhult Ö-Öggestorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tenhult Ö-Öggestorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tenhult Ö-Öggestorp 1939 16,9% 36,9% 22,4% 23,8% 5,1% 49,7% 50,3% 0,4% 1,9%
Summa 1939 16,9% 36,9% 22,4% 23,8% 5,1% 49,7% 50,3% 0,4% 1,9%

http://www.val.se