Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tenhult V-Ödestugu

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tenhult V-Ödestugu

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tenhult V-Ödestugu 1805 15,0% 39,3% 23,7% 22,0% 7,7% 49,5% 50,5% 0,1% 0,5%
Summa 1805 15,0% 39,3% 23,7% 22,0% 7,7% 49,5% 50,5% 0,1% 0,5%

http://www.val.se