Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Barnarp C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Barnarp C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Barnarp C 1339 16,0% 36,1% 26,4% 21,5% 7,7% 51,5% 48,5%   2,1%
Summa 1339 16,0% 36,1% 26,4% 21,5% 7,7% 51,5% 48,5% 2,1%

http://www.val.se