Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Barnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Barnarp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Barnarp 1319 13,9% 39,8% 26,4% 19,9% 5,5% 52,1% 47,9% 0,2% 0,9%
Summa 1319 13,9% 39,8% 26,4% 19,9% 5,5% 52,1% 47,9% 0,2% 0,9%

http://www.val.se