Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Månsarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Månsarp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Månsarp 1086 15,0% 33,2% 22,4% 29,4% 8,1% 50,6% 49,4% 0,3% 1,3%
Summa 1086 15,0% 33,2% 22,4% 29,4% 8,1% 50,6% 49,4% 0,3% 1,3%

http://www.val.se