Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Taberg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Taberg Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Taberg Ö 1251 16,2% 41,5% 19,5% 22,8% 7,2% 50,2% 49,8% 0,4% 1,4%
Summa 1251 16,2% 41,5% 19,5% 22,8% 7,2% 50,2% 49,8% 0,4% 1,4%

http://www.val.se