Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nyarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nyarp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nyarp 1266 13,4% 35,2% 21,1% 30,3% 8,6% 49,8% 50,2% 0,4% 1,6%
Summa 1266 13,4% 35,2% 21,1% 30,3% 8,6% 49,8% 50,2% 0,4% 1,6%

http://www.val.se