Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Fagrabäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fagrabäck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fagrabäck 1305 21,8% 25,8% 22,0% 30,3% 8,7% 46,4% 53,6% 0,2% 2,1%
Summa 1305 21,8% 25,8% 22,0% 30,3% 8,7% 46,4% 53,6% 0,2% 2,1%

http://www.val.se