Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Araby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Araby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Araby 1220 21,1% 34,2% 23,0% 21,6% 8,7% 50,0% 50,0% 0,2% 3,8%
Summa 1220 21,1% 34,2% 23,0% 21,6% 8,7% 50,0% 50,0% 0,2% 3,8%

http://www.val.se