Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Stallvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stallvägen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stallvägen 696 91,2% 7,3% 1,0% 0,4% 29,0% 56,5% 43,5% 0,9% 2,6%
Summa 696 91,2% 7,3% 1,0% 0,4% 29,0% 56,5% 43,5% 0,9% 2,6%

http://www.val.se