Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nybro 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nybro 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 1 1490 18,9% 17,2% 18,5% 45,4% 6,6% 44,0% 56,0% 0,5% 2,0%
Summa 1490 18,9% 17,2% 18,5% 45,4% 6,6% 44,0% 56,0% 0,5% 2,0%

http://www.val.se