Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nybro 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nybro 2

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 2 1076 18,0% 25,8% 23,0% 33,1% 4,5% 50,5% 49,5% 0,3% 0,3%
Summa 1076 18,0% 25,8% 23,0% 33,1% 4,5% 50,5% 49,5% 0,3% 0,3%

http://www.val.se