Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nybro 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nybro 3

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 3 902 20,8% 28,0% 27,3% 23,8% 8,4% 52,3% 47,7% 0,7% 0,9%
Summa 902 20,8% 28,0% 27,3% 23,8% 8,4% 52,3% 47,7% 0,7% 0,9%

http://www.val.se