Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nybro 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nybro 4

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 4 1246 21,3% 23,7% 20,8% 34,3% 6,6% 51,2% 48,8% 0,2% 0,7%
Summa 1246 21,3% 23,7% 20,8% 34,3% 6,6% 51,2% 48,8% 0,2% 0,7%

http://www.val.se