Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nybro 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nybro 5

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 5 1290 12,8% 31,4% 25,1% 30,7% 4,9% 47,7% 52,3% 0,4% 1,3%
Summa 1290 12,8% 31,4% 25,1% 30,7% 4,9% 47,7% 52,3% 0,4% 1,3%

http://www.val.se