Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nybro 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nybro 6

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 6 1289 16,1% 25,3% 26,9% 31,7% 6,1% 48,4% 51,6% 0,2% 1,2%
Summa 1289 16,1% 25,3% 26,9% 31,7% 6,1% 48,4% 51,6% 0,2% 1,2%

http://www.val.se