Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nybro 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nybro 7

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 7 1515 14,1% 31,1% 23,3% 31,6% 5,0% 51,0% 49,0% 0,1% 1,5%
Summa 1515 14,1% 31,1% 23,3% 31,6% 5,0% 51,0% 49,0% 0,1% 1,5%

http://www.val.se