Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kråksmåla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kråksmåla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kråksmåla 486 8,0% 22,4% 27,8% 41,8% 4,5% 51,4% 48,6% 4,3% 1,0%
Summa 486 8,0% 22,4% 27,8% 41,8% 4,5% 51,4% 48,6% 4,3% 1,0%

http://www.val.se