Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bäckebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bäckebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckebo 540 12,8% 23,0% 28,3% 35,9% 5,7% 53,3% 46,7% 0,7% 0,9%
Summa 540 12,8% 23,0% 28,3% 35,9% 5,7% 53,3% 46,7% 0,7% 0,9%

http://www.val.se