Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kristvalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kristvalla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kristvalla 535 9,0% 31,0% 26,5% 33,5% 3,6% 51,6% 48,4% 1,3% 1,5%
Summa 535 9,0% 31,0% 26,5% 33,5% 3,6% 51,6% 48,4% 1,3% 1,5%

http://www.val.se