Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Madesjö 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Madesjö 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Madesjö 1 1405 12,7% 30,0% 27,5% 29,9% 5,3% 50,7% 49,3% 0,1% 0,9%
Summa 1405 12,7% 30,0% 27,5% 29,9% 5,3% 50,7% 49,3% 0,1% 0,9%

http://www.val.se