Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Madesjö 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Madesjö 2

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Madesjö 2 1253 13,2% 29,4% 27,7% 29,6% 4,9% 50,7% 49,3% 0,5% 1,3%
Summa 1253 13,2% 29,4% 27,7% 29,6% 4,9% 50,7% 49,3% 0,5% 1,3%

http://www.val.se