Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Örsjö-Oskar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örsjö-Oskar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örsjö-Oskar 734 12,0% 27,7% 32,0% 28,3% 3,8% 54,2% 45,8% 1,4% 1,5%
Summa 734 12,0% 27,7% 32,0% 28,3% 3,8% 54,2% 45,8% 1,4% 1,5%

http://www.val.se