Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Oredslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Oredslund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oredslund 1405 14,1% 21,9% 25,1% 38,9% 5,6% 51,9% 48,1% 0,9% 2,1%
Summa 1405 14,1% 21,9% 25,1% 38,9% 5,6% 51,9% 48,1% 0,9% 2,1%

http://www.val.se