Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Petrefors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Petrefors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Petrefors 1564 17,9% 23,1% 26,4% 32,5% 7,9% 51,0% 49,0% 1,0% 1,5%
Summa 1564 17,9% 23,1% 26,4% 32,5% 7,9% 51,0% 49,0% 1,0% 1,5%

http://www.val.se