Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Höör/Hallaröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höör/Hallaröd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höör/Hallaröd 1075 14,3% 28,3% 31,4% 26,0% 4,4% 51,5% 48,5% 1,4% 1,8%
Summa 1075 14,3% 28,3% 31,4% 26,0% 4,4% 51,5% 48,5% 1,4% 1,8%

http://www.val.se