Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Olympia

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Olympia

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Olympia 1654 25,9% 28,4% 22,4% 23,3% 8,0% 48,4% 51,6% 1,3% 6,9%
Summa 1654 25,9% 28,4% 22,4% 23,3% 8,0% 48,4% 51,6% 1,3% 6,9%

http://www.val.se