Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Centrum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum S 1349 23,8% 28,7% 24,3% 23,2% 6,7% 47,6% 52,4% 1,3% 5,0%
Summa 1349 23,8% 28,7% 24,3% 23,2% 6,7% 47,6% 52,4% 1,3% 5,0%

http://www.val.se