Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Centrum V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum V 1200 14,1% 17,2% 25,5% 43,2% 3,6% 47,1% 52,9% 1,4% 5,3%
Summa 1200 14,1% 17,2% 25,5% 43,2% 3,6% 47,1% 52,9% 1,4% 5,3%

http://www.val.se