Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Slottshöjden S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Slottshöjden S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slottshöjden S 1306 15,3% 20,4% 22,4% 41,9% 3,3% 43,5% 56,5% 0,6% 2,9%
Summa 1306 15,3% 20,4% 22,4% 41,9% 3,3% 43,5% 56,5% 0,6% 2,9%

http://www.val.se