Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Stattena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stattena

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stattena 1669 29,2% 27,5% 20,2% 23,1% 5,5% 46,6% 53,4% 0,5% 4,7%
Summa 1669 29,2% 27,5% 20,2% 23,1% 5,5% 46,6% 53,4% 0,5% 4,7%

http://www.val.se