Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tågaborg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tågaborg Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tågaborg Ö 1582 29,9% 30,5% 20,9% 18,6% 5,6% 46,7% 53,3% 0,6% 5,7%
Summa 1582 29,9% 30,5% 20,9% 18,6% 5,6% 46,7% 53,3% 0,6% 5,7%

http://www.val.se