Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tågaborg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tågaborg S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tågaborg S 1474 22,9% 27,2% 24,4% 25,6% 5,8% 46,1% 53,9% 0,9% 3,8%
Summa 1474 22,9% 27,2% 24,4% 25,6% 5,8% 46,1% 53,9% 0,9% 3,8%

http://www.val.se