Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt St Jörgens plats

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt St Jörgens plats

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
St Jörgens plats 1349 14,8% 21,6% 25,0% 38,7% 4,7% 44,3% 55,7% 0,7% 5,3%
Summa 1349 14,8% 21,6% 25,0% 38,7% 4,7% 44,3% 55,7% 0,7% 5,3%

http://www.val.se