Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tågaborg M

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tågaborg M

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tågaborg M 1514 20,1% 26,7% 24,7% 28,5% 5,7% 44,8% 55,2% 0,5% 3,6%
Summa 1514 20,1% 26,7% 24,7% 28,5% 5,7% 44,8% 55,2% 0,5% 3,6%

http://www.val.se