Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tågaborg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tågaborg N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tågaborg N 1196 16,5% 25,3% 28,1% 30,2% 7,9% 48,9% 51,1% 0,8% 8,8%
Summa 1196 16,5% 25,3% 28,1% 30,2% 7,9% 48,9% 51,1% 0,8% 8,8%

http://www.val.se