Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Pålsjöbaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Pålsjöbaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Pålsjöbaden 884 8,7% 12,4% 24,4% 54,4% 4,3% 47,4% 52,6% 1,0% 4,3%
Summa 884 8,7% 12,4% 24,4% 54,4% 4,3% 47,4% 52,6% 1,0% 4,3%

http://www.val.se