Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Pålsjö Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Pålsjö Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Pålsjö Ö 1782 17,1% 29,4% 24,6% 28,9% 7,0% 46,2% 53,8% 0,8% 1,9%
Summa 1782 17,1% 29,4% 24,6% 28,9% 7,0% 46,2% 53,8% 0,8% 1,9%

http://www.val.se