Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ringstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ringstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ringstorp 1477 19,2% 22,9% 20,5% 37,4% 3,5% 46,0% 54,0% 0,9% 1,8%
Summa 1477 19,2% 22,9% 20,5% 37,4% 3,5% 46,0% 54,0% 0,9% 1,8%

http://www.val.se